Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 500 zł?

 • świadczenie na pierwsze dziecko także dla mniej zamożnych rodzin
 • świadczenie 500 zł dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat
 • Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • W projekcie ustawy nie ma zapisu o ograniczeniach dla najbogatszych

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

 • świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane jest gotówkowo lub na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe
 • Wnioski można składać przez Internet.
 • świadczenie wychowawcze wypłacane jest w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki
 • KRYTERIUM DOCHODOWE: dotyczy tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy składają wniosek na pierwsze dziecko. W tym przypadku informacje o dochodach OPS będzie mógł pozyskać samodzielnie poprzez dostęp do tych danych
 • SKŁADANIE WNIOSKU, WYPŁATA ŚWIADCZEŃ: wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie lub przez internet, czyli drogą elektroniczną (wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny). Należy zalogować się na stronę internetową empatia.mpips.gov.pl, systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  - Platformy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną w tym celu należy utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną.

Wnioski można składać osobiście w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, pokój nr. 1 za wyjątkiem piątku (dzień wewnętrzny).

Świadczenie wychowawcze 500 zł  przysługuje dziecku do 18 r. życia, jednak dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami nadal będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, dzięki czemu jego młodszy brat lub siostra będą mogli nadal otrzymywać świadczenie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego: 1200 zł.

CZY RODZINY MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ będą mogły pobierać świadczenie?

Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Szczegółowe informacje w zakresie Programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod numerem tel. 24 277-10-14 wew. 11

 

 

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4