Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Uaktywnienie społeczno-zawodowe w Gminie Gąbin"

Utworzono dnia 25.05.2023

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt pn. „Uaktywnienie społeczno – zawodowe w Gminie Gąbin”

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 90 osób, w tym aktywizacja zawodowa 30 osób, oraz wsparcie dla 60 osób z otoczenia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-i909/22

Termin realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

 Ogólna wartość projektu 599 194,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 479 355,25 PLN

Wkład własny  119,838,85 PLN

Zespół Zarządzający Projektem:

  • Dorota Gralewska – Koordynator Projektu (Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie).
  • Anna Kiełbasa – Asystent Koordynatora Projektu (Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie)
  • Joanna Majczak – Księgowa Projektu (Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie)
  • Beata Puda – Asystent Merytoryczny Projektu (Prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Innowacyjnego)
  • Aneta Szwech – Asystent Merytoryczny Projektu (Specjalista ds. Programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku)

Beneficjent/Wnioskodawca/Projektodawca – Miasto i Gmina Gąbin, podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Pośredniczącą.

Jednostka realizująca projekt/Biuro projektu – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie, oraz uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Partnerzy Projektu:

  • Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock,
  • Powiat Płocki reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-402 Płock,

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5